Tả ngôi nhà thân yêu của em Bài làm Được sống cùng ông bà, bố mẹ và anh chị em thì thật hạnh phúc vô cùng. Ngôi nhà của gia…